Často kladené dotazy

Prihlásenie do systému

Prihlásiť sa možno na stránkach portal.sledovaniaut.cz pomocou prístupových údajov, ktoré zasielame na emailovú adresu uvedenú v objednávke ako email kontaktnej osoby.
Na získanie nových prihlasovacích údajov je potrebné zaslať žiadosť z e-mailovej adresy, ktorá je v zmluve uvedená ako Vaša kontaktná adresa, na mail technickej podpory CCS: support@sledovaniaut.cz. Týmto spôsobom oznámite svoju požiadavku.
Z dôvodu bezpečnosti je nutné si toto heslo zmeniť.

Ako funguje monitoring?

Mapy spoločnosti Google nie sú používané z dôvodu zachovania bezpečnosti Vašich dát. Všetky dáta (napríklad RZ vozidla, údaje o polohe), pre ktorých zobrazenie je využitý produkt spoločnosti Google, sú odovzdané takto tretej strane a je s nimi zaobchádzané podľa licenčných podmienok tretej strany, nie podľa podmienok dodávateľa služby.
Môže ísť o miesto bez GSM / GPRS alebo GPS signálu. Najprv si overte, či vozidlo nestojí pod strechou, v podzemných garážach alebo v ďalších miestach, kedy by mohol byť problém s príjmom signálu (husté lesy, miesta kde nie je signál mobilných sietí, a pod). Iba ak si ste istí, že vozidlo sa vyskytuje na mieste, kde je dosiahnutie signálu jednoduché (je priamy výhľad na oblohu a miesto je pokryté signálom GSM / GPRS), kontaktuje technickú podporu CCS Carnet na telefónnej linke 02/58 280 680.
Samozrejme, jednotka v takom prípade zbiera všetky dáta do pamäte a odošle ich ihneď po návrate do SR. Toto je už v cene za mesačnú službu. Je možné požiadať o dotaz na polohu, táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.
Áno, roaming je možné objednať na obchodnom oddelení CCS. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.
Možné to samozrejme je, k jednotkám dodávame čítačky a čipy technológií Dallas a RFID. S ich pomocou sa vodiči môžu vo vozidlách jednoducho prihlásiť, systém ich potom podľa čísla čipu identifikuje a priradí k danej jazde. V niektorých prípadoch je možné použiť aj karty alebo čipy, ktoré zákazník už používa, napríklad pre evidenciu prístupov a dochádzky.
Áno toto je možné. Ak karty CCS už využívate, stačí ich len spárovať s vozidlami ich zadaním do systému CCS Carnet. Ak si ich ešte len plánujete zriadiť, kontaktujte po ich obdržaní technickú podporu CCS Carnet na telefónnej linke 02/58 280 680. Pracovníci potom zabezpečia, aby sa Vám nákupy z kariet načítavali do systému CCS Carnet.

Poskytujeme hneď niekoľko možností kontroly spotreby:

  • Počítanie z nákupov - v tomto prípade je nutné mať nákupy importované do systému CCS Carnet automaticky.
  • Odčítanie stavu nádrže z CAN zbernice vo vozidle.
Webtestom sa overuje správne zapojenie jednotky po inštalácii zariadenia do vozidla. Overuje sa jej dostupnosť, GPS signál, správne zapojenie doplnkov a pod. Webtest vykonávajú autorizované servisy a technická podpora CCS.

Servis vozidla a technické zmeny

V systéme CCS Carnet (na internetovej adrese portal.sledovaniaut.cz) je pod záložkou Vozidlá v spodnej podzáložke Vozidlo kolónka ŠPZ, kde je možné editovať RZ vozidla. Zmena údajov sa ukladá ikonou diskety v modrej lište v ľavom hornom rohu obrazovky.

Po inštalácii jednotky v autorizovanom servise dostanete vyplnený inštalačný protokol. Ten zašlite buď fyzicky na adresu CCS, Plynárenská 7/B, 821 09  Bratislava alebo naskenovaný na e-mailovú adresu technickej podpory CCS: support@sledovaniaut.cz a pracovníci vozidlo zavedú do systému.
Obrátiť sa môžete na technickú podporu CCS Carnet alebo na niektorý z našich autorizovaných servisov uvedených na internetových stránkach www.ccs.sk. Po nainštalovaní jednotky zašlite montážny protokol s informáciami o výmene a s novými údajmi o vozidle na technickú podporu CCS Carnet na e-mailovú adresu support@sledovaniaut.cz.
Nutné to nie je, ale odporúčame autorizované servisy využívať. Iba v autorizovanom servise dostanete záruku na vykonané inštalačné a servisné úkony. U jednotky poškodenej neodbornou montážou v neautorizovanom servise nemožno uznať opravu ako záručnú.
V takom prípade kontaktujte technickú podporu CCS Carnet na telefónnej linke 02/58 280 680. Pracovníci podpory budú chcieť poznať Vaše zákaznícke číslo (alebo číslo rámcovej zmluvy), o aký automobil sa jedná a kde sa najčastejšie pohybuje. Potom Vás budú kontaktovať priamo technici CCS, aby sa s Vami dohodli na detailoch inštalácie.

Kniha jázd

V takomto prípade vždy kontaktujte technickú podporu CCS Carnet. Naši pracovníci vykonajú diagnostiku jednotky, určia problém a jeho následné riešenie.
Súkromná jazda je citlivý údaj daného vodiča, a nikto iný k takejto jazde nesmie mať prístup, bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Je zobrazená len celková dĺžka súkromnej jazdy.
Rozdiel tachometra vo vozidle a v knihe jázd je spôsobený odchýlkou, ktorá je daná presnosťou meradla vo vozidle a odchýlky vypočítanej vzdialenosti podľa GPS. Pre úpravu je možné v systéme využiť funkciu Korekcia tachometra. Maximálna odchýlka by však nemala presiahnuť 10%. Hodnota odchýlky v bežnej praxi je oveľa nižšia, než je táto hranica. Ak presahuje odchýlka túto hodnotu, je potrebné kontaktovať technickú podporu CCS Carnet na telefónnej linke  02/58 280 680. U väčšiny vozidiel je možné odčítať hodnotu meradla vo vozidle, tu potom nie je korekcia potrebná a údaje súhlasia. Takáto konfigurácia môže znamenať zvýšenie ceny inštalácie.
Posledná jazda je vždy označená ako nedefinitívna. Mohli by k nej prísť doplňujúce dáta a z toho dôvodu sa na nej nedajú robiť úpravy. Nie je totiž vopred zrejmé, či vozidlo neukončí jazdu na mieste bez signálu GSM / GPRS, napríklad v podzemnej garáži, kde nie je možné odoslať všetky dáta. Zmeny je možné zadať na jazdu predchádzajúcu alebo počkať, až sa u vozidla načíta ďalšia jazda.
Áno takéto nastavenie je možné urobiť na každom vozidle zvlášť. V systéme CCS Carnet pod záložkou Vozidlá a podzáložkou Vozidlo je možnosť do políčka označeného ako prestávka nastaviť 00:10:00 a všetky jazdy, ktoré medzi sebou budú mať prestávku desať minút a menej sa zlúčia v jednu. Podobne je možné zadať aj iný čas prestávky.

Po označení jázd, z ktorých chcete cestovný príkaz vytvárať, stlačte pravé tlačidlo myši a v kontextovom menu vyberte možnosť Cestovný príkaz. Vyberte, aký typ cestovného príkazu si prajete vytvoriť.

Skvelým pomocníkom Vám aj v tomto prípade môže byť samotná nápoveda systému CCS Carnet, ktorú objavíte pod tlačidlom Pomocník v pravom hornom rohu obrazovky systému.

Vyberte si dlhšie obdobie pre zobrazenie knihy jázd, čo možno vykonať pomocou ikony kalendára s možnosťou Rok a Mesiac. Ak si napríklad prajete vytvoriť cestovný príkaz od 20. 1. do 5. 2., vyberte si zobrazenie tak, aby sa Vám zobrazilo celé obdobie, ktoré potrebujete. Potom už bude ľahké dané jazdy označiť a vytvoriť cestovný príkaz.