Často kladené dotazy k systému Carnet

Často kladené dotazy k systému Carnet

Často kladené dotazy k systému Carnet

Prihlásenie do systému

Novo využívame službu CCS Carnet. Ako sa môžeme prihlásiť do systému, aby sme mali prístup k svojim dátam?

Prihlásiť sa možno na stránkach portal.sledovaniaut.cz pomocou prístupových údajov, ktoré zasielame na emailovú adresu uvedenú v objednávke ako email kontaktnej osoby.

Zabudol som svoje prístupové údaje do systému. Ako ich môžem opätovne získať?

Na získanie nových prihlasovacích údajov je potrebné zaslať žiadosť z e-mailovej adresy, ktorá je v zmluve uvedená ako Vaša kontaktná adresa, na mail technickej podpory CCS: support@sledovaniaut.cz. Týmto spôsobom oznámite svoju požiadavku.

Prečo je nutné meniť pri prvom prihlásení heslo?

Z dôvodu bezpečnosti je nutné si toto heslo zmeniť.

Ako funguje monitoring?

Prečo nie sú v systéme CCS Carnet používané mapy spoločnosti Google?

Mapy spoločnosti Google nie sú používané z dôvodu zachovania bezpečnosti Vašich dát. Všetky dáta (napríklad RZ vozidla, údaje o polohe), pre ktorých zobrazenie je využitý produkt spoločnosti Google, sú odovzdané takto tretej strane a je s nimi zaobchádzané podľa licenčných podmienok tretej strany, nie podľa podmienok dodávateľa služby.

U vozidla sa nám nezobrazuje aktuálna poloha vozidla. Čím to môže byť spôsobené?

Môže ísť o miesto bez GSM / GPRS alebo GPS signálu. Najprv si overte, či vozidlo nestojí pod strechou, v podzemných garážach alebo v ďalších miestach, kedy by mohol byť problém s príjmom signálu (husté lesy, miesta kde nie je signál mobilných sietí, a pod). Iba ak si ste istí, že vozidlo sa vyskytuje na mieste, kde je dosiahnutie signálu jednoduché (je priamy výhľad na oblohu a miesto je pokryté signálom GSM / GPRS), kontaktuje technickú podporu CCS Carnet na telefónnej linke 02/58 280 680.

Čo sa stane, keď idem s vozidlom do zahraničia? Bude jednotka pokračovať v sledovaní aj tam?

Samozrejme, jednotka v takom prípade zbiera všetky dáta do pamäte a odošle ich ihneď po návrate do SR. Toto je už v cene za mesačnú službu. Je možné požiadať o dotaz na polohu, táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.

Chceli by sme s autom jazdiť do zahraničia pravidelne. Je potrebná nejaká aktivácia, aby vozidlo bolo on-line aj mimo SR?

Áno, roaming je možné objednať na obchodnom oddelení CCS. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.

Chceli by sme, aby sa v knihe jázd vždy zobrazovalo, ktorý z vodičov vozidlo použil. Je možné, aby sa vodiči nejako identifikovali?

Možné to samozrejme je, k jednotkám dodávame čítačky a čipy technológií Dallas a RFID. S ich pomocou sa vodiči môžu vo vozidlách jednoducho prihlásiť, systém ich potom podľa čísla čipu identifikuje a priradí k danej jazde. V niektorých prípadoch je možné použiť aj karty alebo čipy, ktoré zákazník už používa, napríklad pre evidenciu prístupov a dochádzky.

Je možné automaticky načítať nákupy z kariet CCS do systému CCS Carnet?

Áno toto je možné. Ak karty CCS už využívate, stačí ich len spárovať s vozidlami ich zadaním do systému CCS Carnet. Ak si ich ešte len plánujete zriadiť, kontaktujte po ich obdržaní technickú podporu CCS Carnet na telefónnej linke 02/58 280 680. Pracovníci potom zabezpečia, aby sa Vám nákupy z kariet načítavali do systému CCS Carnet.

Môžem systém CCS Carnet používať aj pre kontrolu spotrieb vo vozidlách?

Poskytujeme hneď niekoľko možností kontroly spotreby:

  • Počítanie z nákupov - v tomto prípade je nutné mať nákupy importované do systému CCS Carnet automaticky.
  • Odčítanie stavu nádrže z CAN zbernice vo vozidle.

Čo to znamená "Webtest jednotky"?

Webtestom sa overuje správne zapojenie jednotky po inštalácii zariadenia do vozidla. Overuje sa jej dostupnosť, GPS signál, správne zapojenie doplnkov a pod. Webtest vykonávajú autorizované servisy a technická podpora CCS.

Servis vozidla a technické zmeny

Na našom vozidle, v ktorom je nainštalovaná jednotka, sa zmenila RZ. Ako prevedieme zmenu v systéme?

V systéme CCS Carnet (na internetovej adrese portal.sledovaniaut.cz) je pod záložkou Vozidlá v spodnej podzáložke Vozidlo kolónka ŠPZ, kde je možné editovať RZ vozidla. Zmena údajov sa ukladá ikonou diskety v modrej lište v ľavom hornom rohu obrazovky.

V servise nám do vozidla namontovali jednotku a teraz by sme ju potrebovali sprevádzkovať v systéme. Čo máme urobiť?

Po inštalácii jednotky v autorizovanom servise dostanete vyplnený inštalačný protokol. Ten zašlite buď fyzicky na adresu CCS, Plynárenská 7/B, 821 09  Bratislava alebo naskenovaný na e-mailovú adresu technickej podpory CCS: support@sledovaniaut.cz a pracovníci vozidlo zavedú do systému.

Chceli by sme jednotku premontovať do iného vozidla. Na koho sa môžeme obrátiť a aké zmeny v systéme bude potrebné vykonať?

Obrátiť sa môžete na technickú podporu CCS Carnet alebo na niektorý z našich autorizovaných servisov uvedených na internetových stránkach www.ccs.sk. Po nainštalovaní jednotky zašlite montážny protokol s informáciami o výmene a s novými údajmi o vozidle na technickú podporu CCS Carnet na e-mailovú adresu support@sledovaniaut.cz.

Je nutné použiť pre všetky zásahy len autorizovaný servis?

Nutné to nie je, ale odporúčame autorizované servisy využívať. Iba v autorizovanom servise dostanete záruku na vykonané inštalačné a servisné úkony. U jednotky poškodenej neodbornou montážou v neautorizovanom servise nemožno uznať opravu ako záručnú.

Potrebujeme premontovať alebo opraviť jednotku, ale podľa zoznamu autorizovaných servisov nemáme žiadne technické stanovisko v dosahu. Je možné, aby niekto prišiel priamo k nám do sídla spoločnosti?

V takom prípade kontaktujte technickú podporu CCS Carnet na telefónnej linke 02/58 280 680. Pracovníci podpory budú chcieť poznať Vaše zákaznícke číslo (alebo číslo rámcovej zmluvy), o aký automobil sa jedná a kde sa najčastejšie pohybuje. Potom Vás budú kontaktovať priamo technici CCS, aby sa s Vami dohodli na detailoch inštalácie.

Kniha jázd

V knihe jázd nie sú žiadne jazdy, hoci som so svojím vozidlom jazdil. Čo sa mohlo stať?

V takomto prípade vždy kontaktujte technickú podporu CCS Carnet. Naši pracovníci vykonajú diagnostiku jednotky, určia problém a jeho následné riešenie.

Prečo v prehľade jázd vozidla nevidím detail súkromnej jazdy?

Súkromná jazda je citlivý údaj daného vodiča, a nikto iný k takejto jazde nesmie mať prístup, bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Je zobrazená len celková dĺžka súkromnej jazdy.

Stav tachometra v knihe jázd nám nesúhlasí so skutočnou hodnotou vo vozidle. Prečo sa tak deje a je možné to nejako opraviť?

Rozdiel tachometra vo vozidle a v knihe jázd je spôsobený odchýlkou, ktorá je daná presnosťou meradla vo vozidle a odchýlky vypočítanej vzdialenosti podľa GPS. Pre úpravu je možné v systéme využiť funkciu Korekcia tachometra. Maximálna odchýlka by však nemala presiahnuť 10%. Hodnota odchýlky v bežnej praxi je oveľa nižšia, než je táto hranica. Ak presahuje odchýlka túto hodnotu, je potrebné kontaktovať technickú podporu CCS Carnet na telefónnej linke  02/58 280 680. U väčšiny vozidiel je možné odčítať hodnotu meradla vo vozidle, tu potom nie je korekcia potrebná a údaje súhlasia. Takáto konfigurácia môže znamenať zvýšenie ceny inštalácie.

Nedarí sa mi editovať poslednú jazdu. Prečo sa tak deje?

Posledná jazda je vždy označená ako nedefinitívna. Mohli by k nej prísť doplňujúce dáta a z toho dôvodu sa na nej nedajú robiť úpravy. Nie je totiž vopred zrejmé, či vozidlo neukončí jazdu na mieste bez signálu GSM / GPRS, napríklad v podzemnej garáži, kde nie je možné odoslať všetky dáta. Zmeny je možné zadať na jazdu predchádzajúcu alebo počkať, až sa u vozidla načíta ďalšia jazda.

Keď s vozidlom na chvíľu zastavíme, vytvoria sa nám v systéme dve nespojené jazdy. Je možné to nastaviť tak, aby sa jazdy, medzi ktorými je prestávka napríklad do desiatich minút, automaticky zlúčili v jednu?

Áno takéto nastavenie je možné urobiť na každom vozidle zvlášť. V systéme CCS Carnet pod záložkou Vozidlá a podzáložkou Vozidlo je možnosť do políčka označeného ako prestávka nastaviť 00:10:00 a všetky jazdy, ktoré medzi sebou budú mať prestávku desať minút a menej sa zlúčia v jednu. Podobne je možné zadať aj iný čas prestávky.

Nedarí sa nám vytvoriť cestovný príkaz na celý mesiac. Ako je možné toto vykonať?

Po označení jázd, z ktorých chcete cestovný príkaz vytvárať, stlačte pravé tlačidlo myši a v kontextovom menu vyberte možnosť Cestovný príkaz. Vyberte, aký typ cestovného príkazu si prajete vytvoriť.

Skvelým pomocníkom Vám aj v tomto prípade môže byť samotná nápoveda systému CCS Carnet, ktorú objavíte pod tlačidlom Pomocník v pravom hornom rohu obrazovky systému.

Nedarí sa nám vytvoriť cestovný príkaz na prelome mesiaca. Ako je možné to urobiť?

Vyberte si dlhšie obdobie pre zobrazenie knihy jázd, čo možno vykonať pomocou ikony kalendára s možnosťou Rok a Mesiac. Ak si napríklad prajete vytvoriť cestovný príkaz od 20. 1. do 5. 2., vyberte si zobrazenie tak, aby sa Vám zobrazilo celé obdobie, ktoré potrebujete. Potom už bude ľahké dané jazdy označiť a vytvoriť cestovný príkaz.
happy man

Kontaktujte ma

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři