AKO FUNGUJE monitorovanie vozidiel

TEMP

                 Administrácia

Prezrite si demoverziu systému Carnet


Možnosti systému

Systém CCS Carnet monitoruje parametre vozidla a získané dáta dokáže prehľadne spracovať. S palivovými kartami CCS tvorí komplexný systém na správu vozového parku a používateľskej administratívy s tým spojenej.

 • Sledovanie vozidiel jednotlivo aj hromadne
 • Identifikácia vodiča, rozlíšenie súkromných a služobných jázd
 • Aktuálny prehľad nákladov na prevádzku vozidla (najmä v spojení s palivovými kartami CCS)
 • Celoeurópska funkčnosť
 • Jednoduché vyúčtovanie služobnej cesty vrátane cestovného príkazu
 • Používateľsky prívetivý a nastaviteľný reporting

TEMP

Nastaviteľné reporty sledujú použitie vozidiel na služobné a súkromné účely, sledovanie dodržiavania pracovného času, nastavenie a kontroly dodržania predpísanej trasy a zastávok, spotreby paliva a ďalšie funkcie. Zamestnancom sa uľahčí administratíva týkajúca sa vyúčtovania služobnej cesty.

 • Vedenie elektronickej knihy jázd
 • Reporting služobných ciest v čase pracovného voľna
 • Kontrola dodržiavania pracovného času
 • Kontroly dodržania predpísanej trasy a zastávok
 • Kontrola dodržiavania plánu návštev zákazníkov, partnerov, odberateľov a pod.

TEMP

Prepojenie s palivovými kartami CCS

Vďaka evidencii čerpania paliva CCS kartou (či inou palivovou kartou) je jednoduché porovnať skutočne natankované množstvo s množstvom, ktoré pribudlo v nádrži, a vyhodnotiť odchýlky. Okrem iného je možné zistiť, či vozidlo bolo vo chvíli tankovania prítomné na čerpacej stanici, t. j. či firemná palivová karta tankovala naozaj do správneho vozidla.

Pri veľkých spotrebách na vozidlo, teda zvlášť v prípade autobusov, kamiónov, nákladných áut a ťažkej techniky vôbec, môže meranie paliva priniesť desiatky percent úspor vďaka identifikácii neekonomického správania. V tom prípade sa vyplatí sledovať spotrebu paliva presne pomocou dodatočného plaváka umiestneného v nádrži (nádržiach) vozidla a senzorov napojených na zbernicu.

Zo získaných dát je systém schopný stanoviť presne okamžitú aj priemernú spotrebu paliva, monitorovať priebeh tankovania a úbytkov paliva a zobraziť podozrivé úbytky, ktoré môžu signalizovať potenciálnu spreneveru. Dodatočne je možné sledovať napr. nadbytočné voľnobehy, ktoré taktiež prispievajú k zvyšovaniu spotreby.

Viac o kartách CCS


Aké bezpečnostné parametre dokáže CCS Carnet monitorovať?

Najjednoduchší spôsob zabezpečenia je obsiahnutý už v základnej jednotke CCS Carnet, ktorá disponuje integrovaným 3D senzorom a zaznamenáva náhle zmeny stavu – otrasy, prudší sklon atď. Jednotka je schopná detegovať náraz do vozidla alebo otras spôsobený zavretím dverí, a tým strážiť vozidlo pred odťahom alebo neoprávnenému vniknutiu. Pre núdzové situácie slúži tlačidlo „Panic“, ktorým môže posádka vozidla vyvolať okamžitý poplach. Pri incidente je odoslaná SMS na mobilné telefónne číslo určenej osoby, ktoré je uložené v jednotke. Jednotka môže byť prípadne napojená na senzory vozidla a sledovať ďalšie parametre.

TEMP

 • Otrasy, sklon
 • Dverné kontakty vrátane nákladového priestoru
 • Monitoring integrity vozidla senzormi pohybu (vnútorné aj mikrovlnné)
 • Imobilizácia vozidla pri neoprávnenom použití vozidla

TEMP

Monitoring pracovnej techniky

Máte vo svojom vozovom parku stavebné, poľnohospodárske, či lesné stroje alebo stroje na údržbu komunikácií? Práve pre vás je určený monitoring prevádzkových veličín a vyhodnotenie ich efektívneho využitia. Monitoring vozidiel CCS Carnet vám poskytne kompletné informácie o prevádzkových veličinách a činnosti obsluhy stroja. Tak dokážete lepšie plánovať výkony, využívať techniku a optimalizovať procesy nasadzovania techniky do budúcej prevádzky.

 • Sledovanie teploty, otvorenie a zavretie nákladového priestoru, použitie majákov a podobne
 • Použitie nástavcov komunálnej, stavebnej, poľnohospodárskej a podobnej techniky
 • Sledovanie pripojenia a polohy prívesov, návesov, kontajnerov a pod., a ich identifikácia.

TEMP

Aké technológie systém poháňajú?

Systém monitoringu vozidiel CCS Carnet funguje na princípe zisťovania aktuálnej polohy prostredníctvom GPS satelitov a jednotky inštalovanej napevno do vozidla a chránenej proti nepovolenej manipulácii. Nevyžaduje inštaláciu žiadneho špeciálneho softvéru a prístup k dátam je možný nepretržite na webových stránkach spoločnosti CCS. Vďaka tomu je možné sa pripojiť prostredníctvom internetu prakticky odkiaľkoľvek. Prevádzkové reporty sú generované buď ako preddefinované zostavy, alebo si zákazník môže sám definovať požadované výstupy. Systém je taktiež schopný generovať výstrahy alebo alarmy podľa zvolených požiadaviek zákazníka.