ČSOB Pojišťovna, a. s.

Spoločnosť ČSOB Pojišťovna, a. s., používa karty CCS od začiatku roku 1995, t. j. 20 rokov. V roku 2006 sme začali pre náš vozový park využívať aj GPS monitorovací systém a elektronickú knihu jázd. Prepojením oboch týchto služieb vznikol efektívny nástroj na sledovanie nákladov. Kompletná kniha jázd zdokonalila interný kontrolný mechanizmus. Okrem úspor dosiahnutých presnou evidenciou služobných a súkromných jázd tak systém prináša aj ďalšiu formu úspor firemných prostriedkov a času zamestnancov.

Ing. Pavel Kaplan 
riaditeľ odboru centrálnych služieb

Naši spokojní klienti