S elektronickou knihou jázd viete o vašich vozidlách všetko

Vedenie knihy jázd je nutnosťou

Pri využívaní služobných vozidiel je správa pomocou knihy jázd nevyhnutná, či už vlastníte jeden osobný automobil či stovky kamiónov. Administratíva spojená s jej vedením zaberá veľa času nielen vodičom, ale aj účtovníkom, ktorí musia údaje následne spracovať. Navyše ručne vypisované knihy jázd mnohokrát obsahujú nepresné údaje, ktoré sa vo výsledku môžu od skutočnosti dosť líšiť. Vedením online knihy jázd si oproti tomu uľahčíte napríklad finančné plánovanie a hodnotenie služobných ciest.

Kontrola nad vozy nikdy nebola jednoduchšia

Súčasť monitoringu vozidiel CCS Carnet je preto možnosť vedenie elektronickej knihy jázd. Tá sa oproti klasickej spracováva sama na základe údajov nazbieraných z monitoringu. Vodič iba jednoducho prepína medzi služobnú a súkromnú cestou. Môže sa tak sústrediť len na svoju prácu.

Knihu jázd je možné nepretržite sledovať online, čo aj vďaka monitoringu pomocou GPS napomáha k efektívnemu organizovanie služobných ciest. Zároveň tak možno porovnávať medzi sebou všetky vozidlá pomocou jednoduchého vytvárania súhrnných reportov. Vďaka napojeniu na tankovacie karty môžete sledovať efektivitu služobných ciest aj z hľadiska spotreby PHM. Môžete tak porovnať napríklad spotrebu niekoľkých vodičov v rámci jednej cesty. To všetko zvládnete v priebehu niekoľkých minút.

Výhody elektronickej knihy jázd:

  • zjednodušenie administratívy vďaka automatickým reportom,
  • ušetrenie času oproti ručnému zapisovaniu,
  • eliminácia možných chýb,
  • nemožnosť zmanipulovania,
  • kompletný prehľad nad všetkými vozidlami,
  • nepretržitý online prístup k všetkým reportom,
  • jednoduché vytváranie súhrnných reportov.