PRIHLÁSENIE

Zabudnuté heslo

ZAREGISTRUJTE SE A VYHRAJTE

Ako ste sa o našej súťaži dozvedel/a?
Potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé a správne. Súhlasím so spracovaním
osobných údajov spoločnosťou CCS. V prípade zistenia nepravdivých či neexistujúcich
údajov si spoločnosť CCS vyhradzuje právo vyradiť účastníka zo súťaže.