Znižovanie emisií s kartami CCS

Spoločnosť CCS sa v roku 2017 spolu s materskou spoločnosťou FLEETCOR zapojili do medzinárodného ekologického programu Clean Advantage, ktorý má za cieľ prostredníctvom certifikovaných projektov znižovať emisie CO2. Projekty sa zameriavajú najmä na výsadbu stromov, zalesňovanie vyrúbaných oblastí, rekultiváciu krajiny, ochranu pôvodných druhov rastlín či podporu alternatívnych zdrojov energie.

CCS chce v rámci tohto programu investovať najmä do lokálnych projektov v Českej republike a na Slovensku. A túto možnosť sme sa rozhodli ponúknuť aj Vám - našim zákazníkom, ktorých do programu tiež zapájame. Program vypočíta emisie CO2 vozového parku každej spoločnosti a automaticky ich znižuje až o 50% prostredníctvom investícií do spomínaných projektov. Účastníci programu tak aktívne prispievajú na ochranu životného prostredia v závislosti na spotrebe palív svojho vozového parku.

Zákazník CCS ako účastník programu si nemusí vybavovať žiadne zariadenie, ani nemá administratívu navyše. Využíva existujúce vozidlá svojho vozového parku i karty CCS a v prípade potreby môže z programu kedykoľvek vystúpiť. Každý rok budeme informovať o koľko sa nám podarilo znížiť emisie CO2 a každá zapojená firma si môže požiadať o certifikát so svojim konkrétnym číslom. A verte, že to množstvo vás prekvapí! 

Okrem ochrany prírody je to pre spoločnosti i skvelá príležitosť, ako posilniť svoju sociálnu zodpovednosť a získať výhodu u klientov, obchodných partnerov a náskok pred konkurenciou. Klienti môžu prezentovať svoju účasť v programe pomocou EKO loga na webe či iných propagačných materiáloch spoločnosti alebo samolepkou na svojich autách, ktorú na vyžiadanie radi zašleme. Vizuál samolepky je na stiahnutie aj tu

Ďalšie informácie o programe možno nájsť priamo na stránkach programu Clean Advantage.

Tešíme sa, že spoločne prispejeme k ochrane životného prostredia. 

 

Ukážky z  realizovaných projektov​ 

 

 

V Krkonošskom národnom parku (KRNAP) prebieha projekt na odstránenie inváznych a expanzívnych druhov rastlín, ktorý má za cieľ zlepšiť zdravie miestnych lúk a lesov. Tieto rastliny majú schopnosť rýchleho šírenia a vytláčajú tak miestne druhy. Počas niekoľkých rokov dokážu úplne ovládnuť priestor a z pôvodne druhovo bohatých lúk sa stávajú jednodruhovej uniformné porasty. Uplatnením svojich rozsiahlych skúseností s likvidáciou týchto rastlín chce KRNAP odstrániť ich dopady na vybrané lúčne lokality. Tento rok na jar bolo stanovište projektu pripravené odborníkom na krajinu, staré stromy nepôvodných druhov boli vyťažené a nové stromy a rastliny budú vysadené v novembri 2018.

 

 

 

V rámci programu Clean Advantage sa uskutočnil projekt obnovy zelene v juhomoravských Tvrdoniciach. Veľká časť pôvodných stromov v tejto lokalite bola vyrúbaná alebo sa jedná o náletové dreviny. 4. mája 2018 bolo v oblasti zvanej Výhonok za pomoci detí z miestnej materskej školy vysadených sedem orechov a dva machorasty. Deti si jednotlivé stromy tiež adoptovali. Projekt sa uskutočnil aj za finančnej podpory Nadácie partnerstva.

 

 

 


 

Na Slovensku vo Vysokých Tatrách prebieha projekt „Zasaď strom make a home“ vykonávaný organizáciou Zasaď strom, ktorý má za cieľ opätovné zalesnenie územia postihnuté búrkami alebo drevokazným chrobákom Lykožrútom smrekovým. V apríli 2018 bolo vďaka partnerstvu s Clean Advantage vysadených ďalších 1 050 nových smrekov. Video z tejto akcie nájdete k nahliadnutiu tu.

 

 

 

Výsadba a obnova sadu v arboretu Branisko v Brezne je ďalším z projektov programu Clean Advantage. Jedná sa o revitalizáciu starých ovocných stromov v historickom sade, výsadbu nových ovocných stromov a zabezpečenie pravidelnej údržby. Na akcii sa podieľali dobrovoľníci vedení arboristami. Dobrovoľníci sa naučili, ako sa starať o ovocné sady, chrániť nové výsadby a zachovať priestor pre budúce generácie návštevníkov. 

 

 

 


 

Certifikovaný projekt vodnej elektrárne Kníničky pod Brnenskou priehradou v Brne-Bystrci je ďalší z rady projektov programu Clean Advantage. Vodná elektráreň bola navrhnutá ako špičkový zdroj určený k vykrývaniu zvýšenej spotreby elektrickej energie v ranných a večerných špičkách. Má zvislý turbogenerátor s Kaplanovou turbínou. Inštalovaného výkonu elektrárne 3 100 kW sa dosiahne pri maximálnom spáde.

 

Viac informácií o ďalších projektoch nájdete priamo na stránkach Clean Advantage