CCS Pay

CCS Pay

Aplikácia CCS Pay

Čo je CCS Pay?

CCS Pay je aplikácia, vďaka ktorej si svoju fyzickú CCS kartu pridáte do mobilu ako kartu virtuálnu. S ňou následne môžete vykonávať bezkontaktné platby.

Aké sú jej zmluvné podmienky?

Medzi zákazníkom a CCS môže byť dohodnutá doplnková služba používania mobilnej aplikácie CCS Pay. Služba umožňuje nahranie fyzickej karty zákazníka do mobilnej aplikácie, ktorá je k dispozícii na Google Play.

Užívateľ fyzickej karty CCS musí požiadať o aktiváciu karty v mobilnej aplikácii oprávneného zástupcu zákazníka CCS. Oprávnený zástupca má prístup do zákazníckeho servisu CCS, kde je mu umožnené spravovať aktiváciu/deaktiváciu kariet v mobilnej aplikácii. Zákazník je zodpovedný za umožnenie použitia mobilnej aplikácie používateľom fyzických kariet zákazníka.

Aktivovanie fyzických kariet v mobilnej aplikácii CCS Pay nezbavuje používateľa kariet povinnosti mať fyzickú kartu vždy pri sebe. CCS nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť mobilnej aplikácie v prípade poruchy internetového pripojenia obchodného miesta, vybitia mobilného telefónu používateľa kariet, prekročenia dohodnutých dát u mobilného operátora, výpadku na strane mobilného operátora a ďalších technických výpadkov.

Virtuálna karta

Čo je virtuálna karta?

Virtuálna karta je kópia fyzickej karty. Môžete s ňou platiť cez telefón, do ktorého si túto kartu vložíte.

Nahradzuje fyzickú kartu?

Virtuálna karta nenahrádza fyzickú kartu. Iba k nej pridáva pohodlnú možnosť platiť mobilným telefónom.

Pridanie virtuálnej karty do aplikácie nijako nemení funkčnosť fyzickej karty.

Fyzickú kartu musíte stále nosiť so sebou, i keď platby realizujete cez virtuálnu kartu vo svojom telefóne.

Prečo musím nosiť fyzickú kartu, i keď platím mobilným telefónom?

Fyzická CCS karta Vám dáva istotu, že zaplatíte i v prípadoch, keď máte vybitý telefón, vypadne vám mobilná sieť alebo dosiahnete limit mobilných dát a na miestach so slabým alebo žiadnym signálom mobilnej siete.
Obsluha obchodného miesta Vás tak isto môže požiadať o predloženie fyzickej karty pre kontrolu.

Môžem mať viac virtuálnych kariet v jednom telefóne?

Aplikácia podporuje uloženie viacerých virtuálnych kariet. Výber karty, ktorá má byť použitá pri platbe, potom uskutočňujete aktiváciou karty pre platbu.

Môžem mať rovnakú kartu vo viacerých telefónoch?

Toto nieje možné z bezpečnostných dôvodov. Vo chvíli, keď do aplikácie pridáte virtuálnu kartu je automaticky zneplatnená vo všetkých ostatných zariadeniach.

Fyzická karta samozrejme zostáva funkčná nezávisle na pridaní virtuálnej karty.

Ako funguje blokácia virtuálnej karty?

Blokácia virtuálnej karty je previazaná s blokáciou fyzickej karty. Pre zablokovanie virtuálnej karty je potrebné zablokovať fyzickú kartu.

Aká je platnosť virtuálnej karty?

Platnosť virtuálnej karty je zhodná s platnosťou zdrojovej fyzickej karty.

V rámci obnovy fyzickej karty Vám je doručená nová fyzická karta s predĺženou platnosťou, ktorú môžete pridať ako virtuálnu kartu do aplikácie.

Vo chvíli, keď vyprší virtuálnej karte platnosť, zostáva v aplikácií, ale už nemôže byť použitá pre platbu. Môžete ju zmazať.

Prejavia sa platby virtuálnou kartou vo vyúčtovaní?

Z pohľadu vyúčtovania sa nerozlišuje, či platba prebehla fyzickou alebo virtuálnou kartou.

Pridanie karty do aplikácie

Ako prebieha pridanie karty do aplikácie?

Aby bolo vôbec možné kartu do aplikácie pridať, je najprv nutné pre ňu povoliť mobilné platby.

Pridanie karty zahájite stlačením tlačítka ⊕ na hlavnej obrazovke aplikácie. Následne je potrebné k NFC čítačke telefónu priložiť Vašu fyzickú kartu.

Po úspešnom načítaní a kontrole fyzickej karty ste vyzvaný na zadanie telefónneho čísla.

Po zadaní telefónneho čísla je zahájený schvaľovací proces, pri ktorom musí Váša požiadavka na pridanie karty do aplikácie schváliť oprávnený zástupca Vašej organizácie. Toto môže trvať až niekoľko dní.

Po schválení Vašej požiadavky obdržíte na telefónne číslo SMS správu, ktorá obsahuje overovací odkaz.

Kliknutím na overovací odkaz vo Vašom telefóne sa spustí aplikácia a nadviažete na rozpracované pridanie karty.

Teraz musíte znovu priložiť správnu fyzickú kartu k NFC čítačke telefónu.

Posledným krokom je vyjadrenie súhlasu so zmluvnými podmienkami služby a potvrdenie pridania karty do aplikácie.

Pokiaľ narazíte na nejaké problémy, tak sa prosím pozrite do sekcie riešenie problémov pri pridávaní karty.

Môžem použiť k overeniu kódu zahraničné telefónne číslo?

Overovací kód je možné doručiť iba na české a slovenské telefónne čísla.

Aké karty je možné pridať do aplikácie?

Do aplikácie je možné pridať všetky bezkontaktné karty CCS Limit

Riešenie problémov pri pridávaní karty

Čo mám robiť, keď mi nejde pridať karty do aplikácie?

Nasledujúce kapitoly popisujú riešenie bežných problémov, na ktoré môžete naraziť pri pridávaní karty do aplikácie.

Aplikácia vôbec nereaguje na priloženie karty.

Uistite sa, že máte zapnuté NFC.

Priložte kartu na iné miesto. Umiestnenie antény sa líši podľa modelu telefónu. Táto informácia by mala byť súčasťou užívateľskej príručky Vašeho zariadenia. Niektoré verzie systému Android poskytujú informáciu o umiestnení NFC antény na obrazovke nastavenia NFC. Často sa karta prikladá zo zadu do hornej časti telefónu, v blízkosti kamery fotoaparátu. Pri prikladaní by sa karta mala priamo dotýkať tela telefónu.

Skúste kartu prikladať pomalšie alebo rýchlejšie. Niektoré modely telefónov kartu detekujú až na základe fyzického „klepnutia“ kartou o telefón.

Uistite sa, že puzdro alebo kryt telefónu neblokuje NFC signál. Použitie neoriginálneho príslušenstva môže výrazne obmedziť alebo dokonca úplne blokovať vstavanú NFC anténu. Skúste načítať kartu iba s holým telefónom bez puzdra alebo krytu.

Uskutočnite kartou bezkontaktnú platbu na terminále, aby ste sa uistili, že karta nemá poškodenú anténu. V prípade poškodenia požiadajte o výmenu karty.

Overte funkčnosť NFC Vašeho telefónu pomocou inej aplikácie.

Aplikácia odmieta kartu.

Skontrolujte, že prikladáte podporovanú kartu. Iné karty nie je možné pridať.

Opakujte načítanie karty.

Pridanie karty do aplikácie je zakázané

Pre Vašu fyzickú kartu nie je povolené, aby bola pridaná ako virtuálna karta do mobilnej aplikácie.

Kontaktujte oprávneného zástupcu, ktorý má vo Vašej organizácii na starosti správu CCS kariet, a požiadajte ho o povolenie mobilných platieb pre Vašu kartu.

Dochádza k chybám komunikácie s kartou.

Prejdite si prosím tipy ohľadne prikladania karty. Často bývajú problémy s komunikáciou spôsobené nevhodným miestom prikladania karty. Použitie neoriginálneho puzdra alebo krytu môže znižovať citlivosť NFC antény.

Keď budete trpezlivo opakovať načítanie karty, tak by sa Vám to nakoniec malo vždy podariť.

Neprichádza mi SMS s overovacím kódom

Zopakujte pokus o pridanie karty do aplikácie telefónu s rovnakou fyzickou kartou a rovnakým telefónnym číslom. Telefónne číslo pri zadávaní dôsledne skontrolujte. Po potvrdení čísla bude zobrazená informácia o stavu Vašej žiadosti. Sú tu tieto možnosti:

Keď sa zobrazí informácia, že pridanie ešte musí byť schválené Vašou organizáciou, tak Vaša požiadavka na schválenie zatiaľ nebola spracovaná. Kontaktujte oprávneného zástupcu, ktorý má vo Vašej organizácií na starosti správu CCS kariet, a požiadajte ho o schválenie požiadavky.

 

Ak sa Vám zobrazí, že na telefónne číslo bola odoslaná SMS správa s overovacím kódom, tak Vaša požiadavka bola schválená a SMS správa bola odoslaná. Skontrolujte prosím svoje prichádzajúce správy.

 

Ak bola Vaša požiadavka zamietnutá, tak kontaktuje oprávneného zástupcu Vašej organizácie. Po vzájomnej dohode môžete pokus o pridanie karty do aplikácie opakovať.

Celý proces schválenia môže trvať i niekoľko dní.

Overovací odkaz z SMS správy mi nefunguje.

Pre overenie Vášho telefónneho čísla znovu zahájte pridanie karty do aplikácie. Priložte rovnakú kartu a zadajte rovnaké telefónne číslo.

Potom vyplňte šesťmiestny overovací kód z SMS správy a potvrďte ho. Po overení kódu vyjadrite súhlas s zmluvnými podmienkami služby a potvrďte pridanie karty do aplikácie.

Schvaľovanie pridania karty do aplikácie

Ako prebieha proces schválenia pridania karty?

Aby bolo možné pridať Vašu fyzickú CCS kartu do aplikácie, musí túto operáciu schváliť zástupca Vašej organizácie.

Akonáhle v aplikácií načítate fyzickú kartu a zadáte svoje telefónne číslo, tak tento oprávnený zástupca obdrží SMS s odkazom na internetovú stránku. Na nej môže pridanie tejto karty do aplikácie povoliť alebo zamietnuť.

Tento krok je vynechaný pokiaľ o vloženie karty žiada priamo oprávnený zástupca. V tomto prípade dôjde ku schváleniu automaticky a na Vaše telefónne číslo príde rovno overovacia SMS správa.

Kto je „oprávnený zástupca“ mojej organizácie?

Oprávnený zástupca je kontaktná osoba, ktorá je pre Vašu organizáciu uvedená v zákazníckom servise.

Pokiaľ neviete, kto túto rolu vo Vašej organizácií zastáva, prosím kontaktujte CCS.

Ako sa povolia mobilné platby pre moju kartu?

Povoliť pridávanie karty Požadavky aplikacedo mobilnej aplikácie môže iba oprávnený zástupca.

Musí v zákazníckom servise vybrať voľbu „PIN a aktivácia kariet“ a po prihlásení prejsť do detailu Vašej karty. Tu je možné prepínačom v sekcii „Oprávnenie“ mobilné platby povoliť.

Rovnakým postupom je možné pridávanie karty do mobilnej aplikácie aj zakázať.

Čo sa stane, keď je moja požiadavka zamietnutá?

V prípade zamietnutia požiadavky na pridanie karty oprávneným zástupcom Vám je zaslaná SMS správa s informáciou o zamietnutí tejto požiadavky.

Platba virtuálnou kartou

Ako prebieha platba virtuálnou kartou?

Pokiaľ ste si úspešne pridali do aplikácie svoju kartu, aktivovali ju pre platbu a správne v systéme nastavili bezkontaktné platby, tak môžete zahájiť platbu priložením telefónu k terminálu, ktorý podporuje mobilnú platbu.

Počas platby je zobrazená notifikácia, ktorá popisuje priebežné výsledky načítania karty.

Pokiaľ narazíte na nejaké problémy, tak sa prosím pozrite do sekcie riešenie problémov pri platbe.

Aktivácia karty pre platbu

Aby bol možné platiť priložením mobilného telefónu, tak musíte nastaviť jednu z Vašich virtuálnych kariet ako „aktívnu pre platbu“. To vykonáte výberom položky Aktivovať pre NFC platbu z kontextového menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí na kartu v prehľade kariet. Takto vybraná karta bude následne použitá pre platby na platobných termináloch.

Pokiaľ naďalej nechcete kartu používať pre platbu mobilným telefónom, tak v rovnakom kontextovom menu vyberte položku „Deaktivovať pre NFC platbu“.

Keď máte v aplikácií viac virtuálnych kariet, ako „aktívna pre platbu“ môže byť vybraná iba jedna z nich.

Kde všade môžem platiť virtuálnou kartou?

S pomocou virtuálnej karty je možné platiť na všetkých obchodných miestach, kde je možné platiť CCS kartou bezkontaktne cez nebankové platobné terminály CCS.

V priebehu roku 2022 bude možné postupne platiť virtuálnou kartou aj na ďalších obchodných miestach s bankovými platobnými terminálmi.

Či je možné platiť na konkrétnom obchodnom mieste, môžete zistiť v „Zoznamu všetkých čerpacích staníc v ČR“ a v obdobnom zozname pre Slovensko.

Aký PIN používa virtuálna karta?

Virtuálna karta používa rovnaký PIN ako karta fyzická. V prípade zmeny PINu fyzickej karty dôjde automaticky i k zmene PINu odpovedajúcej karty virtuálnej.

Musím kvôli platbe odomykať telefón?

Pokiaľ máte aplikáciu CCS Pay nastavenú ako primárnu platobnú aplikáciu, tak v predvolenom nastavení telefón odomykať nemusíte. Stačí ju priložiť k terminálu. Transakcia je chránená Vaším PINom, rovnako ako v prípade platby fyzickou kartou.

Ide platba zamknutým telefónom vypnúť?

Chovanie platby so zamknutým telefónom sa dá zmeniť v nastavení aplikácie.

Čo vyjadruje notifikácia zobrazovaná počas platby?

Notifikácia slúži k rýchlej diagnostike problému, ku ktorým môže dôjsť počas platby. Textový popis zhrňuje jej priebeh. Je doplnený ikonou, ktorá prehľadne zobrazuje kvalitu bezkontaktnej komunikácie s terminálom ( ikona terminálu a NFC pole) a stav online pripojenia na server (sieťový oblak).

Poklepaním na notifikáciu otvoríte nápovedu, v ktorej nájdete popis aktuálneho problému.

Túto notifikáciu môžete vypnúť v nastavení aplikácie.

Riešenie problému pri platbe

Čo mám robiť, ak mi nefunguje platba?

Po kontrole, že telefón prikladáte k správnému terminálu, prosím skontrolujte správne nastavenie aplikácie a spôsob prikladania karty. Skontrolujte tiež svoje internetové pripojenie.

Pokiaľ aplikácia reaguje na priloženie k terminálu, skontrolujte zobrazenú notifikáciu. Tá Vás nasmeruje, či sa jedná o problém s bezkontaktnou komunikáciou medzi telefónom a terminálom alebo o problém s online pripojením na server. Poklepaním na notifikáciu otvoríte príslušnú kapitolu nápovedy.

Pokiaľ sa Vám stále nedarí zaplatiť telefónom, použite fyzickú kartu.

Terminál nereaguje na priloženie telefónu.

V zozname kariet skontrolujte, že aplikácia i telefón sú správne nastavené pre platbu. Pokiaľ je tu zobrazené nejaké varovanie, tak sa riaďte jeho pokynmi.

V prípade režimu platby otvorenou aplikáciou musíte k terminálu prikladať telefón s otvorenou aplikáciou.

Pokiaľ aj tak terminál na kartu nereaguje, tak si prosím pozrite tipy ohľadne prikladania karty. Tie fungujú analogicky aj pri prikladaní telefónu k terminálu. Typicky ide o vzájomné umiestnenie platobného terminálu a mobilného telefónu.

Pokiaľ všetky vyššie uvedené pokusy zlyhajú, zaplaťte fyzickou kartou.

Chyba pripojenia na server pri platbe.

Aplikácia k realizovaniu platby si vyžaduje online pripojenie na server. Pokiaľ sa nepodarí spojenie naviazať, tak platbu nie je možné zrealizovať. Nie je tak možné platiť na miestach so zlým alebo žiadnym pokrytím signálu mobilnej siete.

Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť aj ku krátkodobému výpadku serveru.

Pokiaľ nie je možné sa spojiť so serverom, zaplaťte fyzickou kartou.

Nedarí sa komunikovať s čítačkou.

Pozrite si prosím tipy ohľadne prikladania karty. Tie fungujú analogicky aj pri prikladaní telefónu k terminálu. Typicky ide o vzájomné umiestnenie platobného terminálu a mobilného telefónu.

Pokiaľ sa Vám aj tak nedarí uskutočniť platbu, zaplaťte fyzickou kartou.

Správa virtuálnych kariet

Môžem si nejako jednotlivé virtuálne karty označiť?

Aplikácia pri karte zobrazuje pôvodný popisok, zhodný s fyzickou kartou.

Popisok karty môžete meniť výberom položky „Zmeniť popis“ z kontextového menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí na kartu v prehľade kariet.

Ako zmažem virtuálnu kartu z aplikácie?

Virtuálnu kartu zmažete výberom položky „Zmazať“ z kontextového menu. To sa zobrazí po kliknutí na kartu v prehľade kariet.

Stav virtuálnej karty

Karta „presunutá do iného zariadenia“.

Došlo k pridaniu rovnakej fyzickej karty do aplikácie v inom telefóne. Túto kartu naďalej nie je možné použiť pre platby.

Ďalšie informácie viď časť o virtuálnej karte vo viacerých zariadeniach.

Karta blokovaná

Príslušná fyzická karta bola zablokovaná

Ďalšie informácie viď nápoveda k blokácií virtuálnej karty.

Karta „expirovaná“

Karte skončila platnosť. Do aplikácie si môžete pridať nástupnícku fyzickú kartu, ktorú ste obdržali v rámci obnovy.

Ďalšie informácie v texte o blokácií virtuálnej karty.

Karta „zmazaná správcom“

Karta bola z Vášho telefónu vzdialene zmazaná. Kontaktujte oprávneného zástupcu Vašej organizácie.

Karta „nahradená novšou kartou“

Došlo k pridaniu novšej fyzickej karty s rovnakým číslom a túto staršiu kartu už nie je možné používať.

Požiadavky aplikácie

Prístup na internet

Aplikácia vyžaduje prístup na internet. Je vyžadovaný ako pre správu kariet, tak k realizovaniu platieb cez internet.

Ku kontrole nastavenia použite nastavenie pripojenia.

Podpora NFC

Váš telefón musí podporovať NFC (Near Field Communication). Zapnuté NFC je nutné ako k pridaniu karty do aplikácie tak k realizovaniu platieb.

K zapnutiu NFC použite panel nastavení

Primárna platobná aplikácia.

Vo Vašom telefóne môže byť nainštalovaných viac aplikácií zaisťujúcich bezkontaktnú platbu. Je na Vás, aby ste si zvolili ktorú aplikáciu chcete využívať ako primárnu.

Primárna platobná aplikácia má výsadné postavenie v tom, že s jej pomocou je možné platiť, aj keď nieje zrovna spustená.

Pokiaľ nastavíte CCS Pay ako primárnu platobnú aplikáciu, tak budete môcť platiť CCS kartou, bez toho aby ste túto aplikáciu museli mať spustenú na obrazovke. Dokonca môžete, v závislosti na nastavení, platiť i so zamknutým telefónom. Vaše platby tak budú pohodlnejšie a rýchlejšie.

Primárnu platobnú aplikáciu môžete zmeniť v nastavení bezkontaktných platieb.

Pokiaľ z nejakého dôvodu nechcete nastavovať CCS Pay ako Vašu primárnu platobnú aplikáciu, tak môžete využiť platbu otvorenou aplikáciou.

Platba otvorenou aplikáciou

Pokiaľ aplikáciu CCS Pay nemáte nastavenú ako primárnu platobnú aplikáciu, musíte vždy pred platením CCS kartou túto aplikáciu spustiť a ponechať na popredí počas prikladania k terminálu.

Po načítaní karty terminálom, môžete aplikáciu zavrieť a telefón uzamknúť. Nie je nutné čakať na dokončenie transakcie na terminále.

Vyššie uvedené chovanie je podmienené povolením platby pomocou otvorenej aplikácie, ktoré môžete zrealizovať v nastavení bezkontaktných platieb.

Riešenie problémov s aplikáciou

Zákaznícka linka

Zákaznícka linka – v pracovné dni od 07:30 – do 17:00hod. na telefónnom čísle 258 280 666, emailu zakaznicka.podpora@ccs.sk, nebo chat na stránkách www.ccs.sk

Hlásenie chyby v aplikácií

K hláseniu chýb alebo pripomienok k aplikácií prosím použite funkciu „Nahlásiť chybu“. Tá je dostupná z obrazovky „O aplikácií“.