Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Parametre karty CCS Limit

Ako môžem meniť parametre na svojej karte CCS Limit?

K zmenám parametrov karty CCS Limit slúži formulár: Žiadosť o zmenu parametrov. Vyplnený formulár nám pošlite e-mailom na adresu: zakaznicke@ccs.sk. Zmenu parametrov je možné zadať aj v autorizovanej časti zákazníckeho servisu CCS na Internete. 

Aké parametre môžem na karte CCS Limit meniť?

Na karte CCS Limit môžete nastaviť a meniť tieto parametre: denný a / alebo mesačný limit výšky nákupu, ŠPZ vozidla alebo meno držiteľa karty, rozsah nakupovaného tovaru a služieb po skupinách alebo položkách a poznámku na karte.

Môžu mi kartu CCS Limit na niektorom obchodnom mieste CCS v SR odmietnuť akceptovať?

Ak vaša karta nie je blokovaná, tak čerpacie stanice ani iné obchodné miesto, ktoré akceptuje karty CCS Limit, nesmie kartu odmietnuť. Všetky obsluhy čerpacích staníc sú podrobne inštruované, ako postupovať v prípade poruchy elektronického snímacieho zariadenia alebo v prípade výpadku elektrického prúdu. V takýchto výnimočných prípadoch môže byť predaj uskutočnený prostredníctvom mechanického snímacieho zariadenia (imprinteru). V tomto prípade však CCS nemôže technicky zabezpečiť dodržanie denných a mesačných limitov, tried tovaru, alebo druhov tovaru, ktoré sú na každej karte špecifické. V prípade problémov volajte našu zákaznícku linku 02/58 280 600, kde vám naši pracovníci kedykoľvek radi pomôžu.

PIN kód na kartě

Čo mám robiť, keď som zabudol (a) svoj PIN kód?

V prípade, že zabudnete pôvodný PIN, môžete písomne (e-mailom, faxom) požiadať o vystavenie jeho duplikátu.

Čo mám robiť, keď som si zablokoval kartu z dôvodu chybne zadaného PIN kódu?

Kartu odblokujete zasunutím do terminálu a zadaním PUK kódu na obchodnom mieste. Kód PUK získate po zavolaní na našu zákaznícku linku: 02/58 280 600.

Môžem meniť PIN kód ku karte?

Na karte CCS Limit je možné kedykoľvek meniť PIN kód, pokiaľ ste pri vystavení karty nepožiadali o zakázanie zmeny PIN kódu. V tom prípade je nutné objednať novú kartu.

Zmení sa PIN kód pri obnove karty?

U kariet CCS Limit, ktoré nemajú povolenú funkciu "Zmena PIN kódu", sa bezpečnostný kód PIN nemení. K týmto kartám už nebudete pri ich obnove dostávať obálku s novým PIN kódom, ale budete naďalej používať pôvodný PIN, ktorý ste obdržali pri zriaďovaní karty.

Ak si nie ste istí, či máte u svojej karty CCS Limit funkciu "Zmena PIN kódu" aktívnu alebo nie, starostlivo preštudujte list, na ktorom sme vám kartu poslali. V prípade, že je tu uvedené "Zmena PIN - NIE", znamená to, že vám nebudeme posielať nový PIN kód k obnovenej karte a vy budete naďalej využívať pôvodný. Informácia "Zmena PIN - ÁNO" naopak znamená, že od nás dostanete list s novým PIN kódom k tejto obnovenej karte a pôvodný PIN je neplatný.

Nastavenie vašej karty CCS Limit ľahko zistíte aj prostredníctvom zákazníckeho servisu CCS na internete v zozname vašich kariet alebo na zákazníckej linke CCS 02/58 280 600

Blokácia karty

Akým spôsobom môžem kartu CCS Limit zablokovať?

Ihneď, ako zistíte, že nemáte svoju kartu CCS Limit, ju zablokujte. Využite k tomu našu zákaznícku linku 02/58 280 600.Pri telefonickom zablokovaní karty je nutné tento krok potvrdiť písomne, e-mailom alebo faxom na číslo 02/58 280 665 najneskôr do 24 hodín od jej telefonickej blokácie. Zablokovanie karty výrazne zjednodušíte tým, že budete poznať jej číslo. Písomné potvrdenie musí obsahovať číslo karty, prípadne číslo zákazníka a údaj, na ktorý bola karta vystavená, tzn. ŠPZ vozidla alebo meno vodiča. V tomto potvrdení si môžete rovno požiadať o vystavenie náhradnej karty. Žiadosť musí byť opatrená pečiatkou firmy a podpisom zodpovednej osoby.

Platby a vyúčtovanie

Kedy prebieha inkaso platieb za čerpanie na karty?

Inkasá za vaše nákupy s kartou CCS Limit vykonávame 2x mesačne, a to vždy 17. aktuálneho mesiaca (za prvú polovicu mesiaca, t.j. čerpanie od 1. do 15. v mesiaci) a 2. nasledujúceho mesiaca (za druhú polovicu mesiaca, tj. čerpanie od 16. do konca mesiaca). Okrem týchto pravidelných inkás vykonáva spoločnosť CCS i inkasá nepravidelné. Tie sú vykonávané vo výnimočných situáciách, napríklad poplatok za výrobu karty či inkaso záruky na kartu.

Ako obdržím prehľad všetkých realizovaných nákupov?

CCS vystavuje daňové doklady k nákupom tovarov a služieb prostredníctvom kariet CCS v elektronickej podobe opatrené elektronickým podpisom v súlade so zákonom č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise. Daňové doklady v elektronickej podobe sú po prevedení vyúčtovania ukladané na užívateľské konto zákazníka zriadené na zákazníckom servise umiestnenom na www.ccs.sk. Uložením na toto konto sa považuje daňový doklad za odoslaný zákazníkovi. Zákazníkovi, ktorý nemá zriadené užívateľské konto na zákazníckom servise sa odosiela daňový doklad na ním zvolenú e-mailovú adresu.
happy man

Kontaktujte ma

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři