Znižovanie emisií s kartami CCS

Znižovanie emisií s kartami CCS

Spoločnosť CCS sa v roku 2017 spolu s materskou spoločnosťou FLEETCOR zapojili do medzinárodného ekologického programu Clean Advantage. Ten prostredníctvom investícií do certifikovaných projektov kompenzuje emisie CO² vzniknuté prevádzkou firemných vozidiel. Ide o projekty certifikované podľa medzinárodných štandardov, napríklad zalesňovanie alebo využitie alternatívnych zdrojov energie. Clean Advantage ale podporuje aj malé lokálne projekty v rôznych krajinách Európy zameriavajúce sa na výsadbu stromov, rekultiváciu krajiny alebo ochranu pôvodných druhov rastlín.

CCS chce v rámci tohto programu investovať najmä do lokálnych projektov v Českej republike a na Slovensku. A túto možnosť sme sa rozhodli ponúknuť aj našim zákazníkom, ktorých do programu zapájame. Program vypočíta emisie CO2 vozového parku každej spoločnosti a automaticky ich kompenzuje až o 50% prostredníctvom investícií do spomínaných projektov. Účastníci programu tak aktívne prispievajú na ochranu životného prostredia v závislosti na spotrebe palív svojho vozového parku.

Zákazník CCS ako účastník programu si nemusí mať žiadne zariadenie, ani nemá administratívu navyše. Využíva existujúce vozidlá svojho vozového parku i karty CCS. V prípade potreby môže z programu kedykoľvek vystúpiť. Každý rok informujeme, aké množstvo emisií CO2 sa podarilo kompenzovať a každá zapojená firma si môže požiadať o certifikát so svojim konkrétnym číslom. 

 

Okrem ochrany prírody je to pre účastníkov programu i skvelá príležitosť, ako posilniť svoju sociálnu zodpovednosť a získať výhodu u klientov, obchodných partnerov a náskok pred konkurenciou. Naši klienti môžu prezentovať svoju účasť v programe pomocou EKO loga na webe či iných propagačných materiáloch spoločnosti alebo samolepkou na svojich autách, ktorú na vyžiadanie radi zašleme. Vizuál samolepky je na stiahnutie aj tu.

Ďalšie informácie o programe možno nájsť priamo na stránkach Clean Advantage.

Tešíme sa, že spoločne prispejeme k ochrane životného prostredia.

 

Ukážky z  realizovaných projektov

 

 

Viac informácií o ďalších projektoch nájdete priamo na stránkach Clean Advantage

Celkové množstvo kompenzovaných emisií za minulý rok pre Slovenskú a Českú republiku: