Znižovanie emisií s kartami CCS

Znižovanie emisií s kartami CCS

Spoločnosť CCS sa v roku 2017 spolu s materskou spoločnosťou FLEETCOR zapojili do medzinárodného ekologického programu Clean Advantage, ktorý má za cieľ prostredníctvom certifikovaných projektov znižovať emisie CO². Projekty sa zameriavajú najmä na výsadbu stromov, zalesňovanie vyrúbaných oblastí, rekultiváciu krajiny, ochranu pôvodných druhov rastlín či podporu alternatívnych zdrojov energie.

CCS chce v rámci tohto programu investovať najmä do lokálnych projektov v Českej republike a na Slovensku. A túto možnosť sme sa rozhodli ponúknuť aj Vám - našim zákazníkom, ktorých do programu tiež zapájame. Program vypočíta emisie CO2 vozového parku každej spoločnosti a automaticky ich znižuje až o 50% prostredníctvom investícií do spomínaných projektov. Účastníci programu tak aktívne prispievajú na ochranu životného prostredia v závislosti na spotrebe palív svojho vozového parku.

Zákazník CCS ako účastník programu si nemusí vybavovať žiadne zariadenie, ani nemá administratívu navyše. Využíva existujúce vozidlá svojho vozového parku i karty CCS a v prípade potreby môže z programu kedykoľvek vystúpiť. Každý rok budeme informovať o koľko sa nám podarilo znížiť emisie CO2 a každá zapojená firma si môže požiadať o certifikát so svojim konkrétnym číslom. A verte, že to množstvo vás prekvapí!

 

Okrem ochrany prírody je to pre spoločnosti i skvelá príležitosť, ako posilniť svoju sociálnu zodpovednosť a získať výhodu u klientov, obchodných partnerov a náskok pred konkurenciou. Klienti môžu prezentovať svoju účasť v programe pomocou EKO loga na webe či iných propagačných materiáloch spoločnosti alebo samolepkou na svojich autách, ktorú na vyžiadanie radi zašleme. Vizuál samolepky je na stiahnutie aj tu.

Ďalšie informácie o programe možno nájsť priamo na stránkach programu Clean Advantage.

Tešíme sa, že spoločne prispejeme k ochrane životného prostredia.

 

Ukážky z  realizovaných projektov

 

V Krkonošskom národnom parku (KRNAP) prebieha projekt na odstránenie inváznych a expanzívnych druhov rastlín, ktorý má za cieľ zlepšiť zdravie miestnych lúk a lesov. Tieto rastliny majú schopnosť rýchleho šírenia a vytláčajú tak miestne druhy. Počas niekoľkých rokov dokážu úplne ovládnuť priestor a z pôvodne druhovo bohatých lúk sa stávajú jednodruhovej uniformné porasty. Uplatnením svojich rozsiahlych skúseností s likvidáciou týchto rastlín chce KRNAP odstrániť ich dopady na vybrané lúčne lokality. Tento rok na jar bolo stanovište projektu pripravené odborníkom na krajinu, staré stromy nepôvodných druhov boli vyťažené a nové stromy a rastliny budú vysadené v novembri 2018.

 

 

 

V rámci programu Clean Advantage sa uskutočnil projekt obnovy zelene v juhomoravských Tvrdoniciach. Veľká časť pôvodných stromov v tejto lokalite bola vyrúbaná alebo sa jedná o náletové dreviny. 4. mája 2018 bolo v oblasti zvanej Výhonok za pomoci detí z miestnej materskej školy vysadených sedem orechov a dva machorasty. Deti si jednotlivé stromy tiež adoptovali. Projekt sa uskutočnil aj za finančnej podpory Nadácie partnerstva. 

 

 

 

 

 

Na Slovensku vo Vysokých Tatrách prebieha projekt „Zasaď strom make a home“ vykonávaný organizáciou Zasaď strom, ktorý má za cieľ opätovné zalesnenie územia postihnuté búrkami alebo drevokazným chrobákom Lykožrútom smrekovým. V apríli 2018 bolo vďaka partnerstvu s Clean Advantage vysadených ďalších 1 050 nových smrekov. Video z tejto akcie nájdete k nahliadnutiu tu.

 

 

 

 

 

Výsadba a obnova sadu v arboretu Branisko v Brezne je ďalším z projektov programu Clean Advantage. Jedná sa o revitalizáciu starých ovocných stromov v historickom sade, výsadbu nových ovocných stromov a zabezpečenie pravidelnej údržby. Na akcii sa podieľali dobrovoľníci vedení arboristami. Dobrovoľníci sa naučili, ako sa starať o ovocné sady, chrániť nové výsadby a zachovať priestor pre budúce generácie návštevníkov.

 

 

 

Certifikovaný projekt vodnej elektrárne Kníničky pod Brnenskou priehradou v Brne-Bystrci je ďalší z rady projektov programu Clean Advantage. Vodná elektráreň bola navrhnutá ako špičkový zdroj určený k vykrývaniu zvýšenej spotreby elektrickej energie v ranných a večerných špičkách. Má zvislý turbogenerátor s Kaplanovou turbínou. Inštalovaného výkonu elektrárne 3 100 kW sa dosiahne pri maximálnom spáde.

 

 

 

Viac informácií o ďalších projektoch nájdete priamo na stránkach Clean Advantage