Znižovanie emisií s kartami CCS

Znižovanie emisií s kartami CCS

Spoločnosť CCS sa v roku 2017 spolu s materskou spoločnosťou FLEETCOR zapojili do medzinárodného ekologického programu Clean Advantage, ktorý má za cieľ prostredníctvom certifikovaných projektov znižovať emisie CO². Projekty sa zameriavajú najmä na výsadbu stromov, zalesňovanie vyrúbaných oblastí, rekultiváciu krajiny, ochranu pôvodných druhov rastlín či podporu alternatívnych zdrojov energie.

CCS chce v rámci tohto programu investovať najmä do lokálnych projektov v Českej republike a na Slovensku. A túto možnosť sme sa rozhodli ponúknuť aj Vám - našim zákazníkom, ktorých do programu tiež zapájame. Program vypočíta emisie CO2 vozového parku každej spoločnosti a automaticky ich znižuje až o 50% prostredníctvom investícií do spomínaných projektov. Účastníci programu tak aktívne prispievajú na ochranu životného prostredia v závislosti na spotrebe palív svojho vozového parku.

Zákazník CCS ako účastník programu si nemusí vybavovať žiadne zariadenie, ani nemá administratívu navyše. Využíva existujúce vozidlá svojho vozového parku i karty CCS a v prípade potreby môže z programu kedykoľvek vystúpiť. Každý rok budeme informovať o koľko sa nám podarilo znížiť emisie CO2 a každá zapojená firma si môže požiadať o certifikát so svojim konkrétnym číslom. A verte, že to množstvo vás prekvapí!

 

Okrem ochrany prírody je to pre spoločnosti i skvelá príležitosť, ako posilniť svoju sociálnu zodpovednosť a získať výhodu u klientov, obchodných partnerov a náskok pred konkurenciou. Klienti môžu prezentovať svoju účasť v programe pomocou EKO loga na webe či iných propagačných materiáloch spoločnosti alebo samolepkou na svojich autách, ktorú na vyžiadanie radi zašleme. Vizuál samolepky je na stiahnutie aj tu.

Ďalšie informácie o programe možno nájsť priamo na stránkach programu Clean Advantage.

Tešíme sa, že spoločne prispejeme k ochrane životného prostredia.

 

Ukážky z  realizovaných projektov

 

 

 

Viac informácií o ďalších projektoch nájdete priamo na stránkach Clean Advantage

Celkové číslo zníženie emisií za minulý rok pre Slovenskú a Českú republiku: