Mýto CZ - Často kladené otázky

Mýto CZ - Často kladené otázky

Mýto CZ

Kde nájdem podrobnejšie informácie o mýtnom systéme?

Všetky informácie nájdete na www.mytocz.eu alebo môžete kontaktovať Zákaznícke centrum NONSTOP na telefónnom čísle:
+420 243 243 243

Ako môžem zaregistrovať svoje vozidlá do mýtneho systému cez CCS?

Registráciu mýta pre Vás radi zaistíme. K registrácii je potrebné mať u nás uzatvorenú zmluvu a platnú kartu Toll (https://www.ccs.sk/karta/ccs-toll). Karta Toll môže byť ako Univerzálna karta - potom stačí jedna karta pre všetky Vaše vozidlá, alebo je nutné mať ku každej ŠPZ kartu Toll na ŠPZ. Ďalej je potrebné doložiť kópiu technického preukazu vozidla a ostatné dokumenty, ktoré nájde na https://www.ccs.sk/karta/ccs-toll a to všetko odoslať na e-mail - myto@ccs.cz

Ako postupovať v prípade zmeny registračnej značky vozidla?

Je nutné vykonať novú registráciu vozidla, pôvodná jednotka sa vracia na distribučnom mieste.

Ako je možné vrátiť palubnú jednotku?

Palubné jednotky je možné vrátiť na akomkoľvek obslužnom mieste s originálom technického preukazu. Distribučné miesta sú v prevádzke 24/7.
Druhou možnosťou je vrátenie palubných jednotiek poštou. Zákazníci môžu vracať jednotky na adresu: Annex NET s.r.o., Českej družiny 5, 160 00 Praha 6.
Poštou možno vracať jednotky v režime post-pay i v režime pre-pay. U jednotiek, kde prebehla úhrada v hotovosti, vrátenie poštou neodporúčame. Spolu s jednotkou je nevyhnutné zaslať riadne vyplnený reklamačný formulár vrátane kompletného bankového spojenia. Jednotky je potrebné zasielať v dostatočnom predstihu pred dátumom expirácie. Zákazníkom z krajín mimo EÚ dôrazne neodporúčame využívať túto formu vrátenia jednotiek z dôvodu možných colných povinností.
Z dôvodu rýchlejšieho odbavenia odporúčame osobné vrátenie jednotiek na obslužných miestach.
Prosím majte na pamäti, že k jednej registračnej značke vozidla môže byť vydaná iba jedna palubná jednotka. Pokiaľ zákazník vracia jednotku za účelom zmeny režimu platenia, je potreba to urobiť na obslužnom mieste. Kým je totiž pôvodná jednotka na ceste, figuruje stále v systéme a k vozidlu nemožno vydať inú jednotku!
V režime post-pay vrátenie palubnej jednotky neznamená zároveň automaticky zánik registrácie vozidla. Zákazník si môže k vozidlu opäť vyzdvihnúť palubnú jednotku pri ďalšej návšteve Českej republiky. Ak chcete ukončiť celú registráciu vozidla, je potrebné to vykonať cez vydavateľa tankovacej karty.
 

Prečo nie je kaucia uvedená na faktúre od mýta CZ a kde k nej zákazník získa doklad?

Zaplatené kaucie nie sú na faktúre uvedené. Systém je nastavený tak, že faktúra obsahuje iba prejdené mýto a účtovným dokladom ku kauciu je doklad, ktorý zákazník dostane priamo pri vyzdvihnutí OBU na obslužnom mieste. Tento doklad má zákazník k dispozícii aj v zákazníckej samoobsluhe.

Ako možno doplatiť dlžné/ nesprávne zaúčtované mýto?

Čo sa týka doplatkov, je potrebné rozlišovať dva prípady:

1) Doplatok za jazdu bez OBU alebo s nefunkčnou OBU - mýtne transakcie neboli vôbec načítané.
Takýto doplatok môže zákazník vykonať buď priamo vo svojej zákazníckej samoobsluhe (zadá trasu, ktorú si želá doplatiť, a vykoná úhradu platobnou kartou), alebo na obslužnom mieste. Treba brať do úvahy, že distribučné miesto vykonáva len bezprostredné doplatky (krátka jazda bezprostredne pred návštevou distribučného miesta), rozsiahlejšie doplatky je užívateľ povinný vykonávať na Kontaktnom mieste alebo v samoobsluhe. Doplatky je na obslužných miestach možné hradiť v hotovosti, platobnou alebo tankovacou kartou. Výrazne odporúčame zákazníkom využiť možnosť zaplatiť doplatok online v rámci zákazníckej samoobsluhy, je to rýchlejšie a pohodlnejšie a zákazník má dostatok času premyslieť si presnú trasu, ktorú chce pre doplatok zadať.

2) Doplatok za jazdu s chybnými parametrami (chybný počet náprav, emisná trieda a pod.) - transakcie boli načítané, ale nesprávne ocenené.Takovýto doplatok treba vždy riešiť cez Podanie (reklamáciu), na základe ktorého reklamačné oddelenie zúčtuje rozdiel v sume, ktorý je potom rovno zákazníkovi zahrnutý do faktúry. Podanie si môže zákazník založiť v zákazníckej samoobsluhe alebo kontaktovať zákaznícku linku.

Ako uplatniť zľavy na mýtnom?

Zľavy na mýtnom si rieši užívateľ sám v zákazníckej samoobsluhe. Postup je popísaný priamo v samoobsluhe. Postup pre uplatnenie zľavy platí rovnaký ako doteraz, pretože je daný legislatívne. Prevádzkovateľ vozidla má právo uplatniť Zľavu na mýtnom za podmienok stanovených Zákonom a Nariadením vlády.