Nový systém akceptácie kariet CCS na ČS Benzina - Aktualizované

Nový systém akceptácie kariet CCS na ČS Benzina - Aktualizované

V priebehu mesiaca júl dôjde na všetkých čerpacích staniciach Benzina k prechodu na nový systém platenia CCS kartou cez platobný terminál pre bankové karty.

Vážení zákazníci,

 

dovoľujeme si vás upozorniť, že v priebehu mesiaca júl dôjde na všetkých čerpacích staniciach Benzina k prechodu na nový systém platenia CCS kartou cez štandardný platobný terminál pre bankové karty.

 

Pre užívateľov kariet CCS sa na procese platby nič nemení, jedná sa iba o iný typ zariadenia, ku ktorému sa karta CCS prikladá / vkladá. Pôvodná účtenka CCS bude nahradená účtenkou z bankového terminálu.

 

Vaša CCS