Zmena poskytovateľa mýta - aktuálne informácie

Zmena poskytovateľa mýta - aktuálne informácie

Nový prevádzkovateľ zatiaľ nebol vybraný, súčasné riešenie platí minimálne do 31. 10. 2023.

Vážení zákazníci,

Pred časom sme vás informovali, že podľa vyjadrení NDS bude registrácia Skytoll mýtnych OBU jednotiek možná len do 30.6.2023. Do tohto dátumu mala NDS zabezpečiť možnosť registrácie mýtnych OBU jednotiek prostredníctvom nových poskytovateľov tzv. jednotného európskeho mýtneho systému.
K dnešnému dňu však NDS neukončila akreditačný proces so žiadnym prevádzkovateľom jednotného európskeho mýtneho systému a nevydala ani žiadnu oficiálnu správu, kedy sa tak stane.

Podľa našich informácií od spoločnosti ITIS, ktorá je v prvej vlne akreditácie pre jednotný európsky systém registrácie mýtnych jednotiek na Slovensku, budú jednotky tejto spoločnosti akreditované v systéme výberu mýta najskôr k 1.11.2023. Z tohto dôvodu predpokladáme, že registrácia cez mýtne jednotky Skytoll bude musieť byt predlžená minimálne do doby, kým na Slovensku nebudú akreditovaní aspoň dvaja poskytovatelia jednotného európskeho mýtneho systému, čiže minimálne do 31.10.2023.

Situáciu dôkladne monitorujeme a o ďalšom vývoji situácie vás budeme informovať.

Vaša CCS