Čo hovoria naši zákazníci

Vodárenská Akciová Společnost, a. s.

„Vďaka prepojeniu on-line systému CCS Carnet a palivových kariet máme neustály detailný prehľad nielen o prevádzkových nákladoch našich vozidiel. Po zavedení systému došlo k zefektívneniu využitia vozidiel.“

Ing. Lubomír Gloc generálny riaditeľ

ČSOB Pojišťovna

„Spoločnosť ČSOB Pojišťovna, a. s., používa karty CCS od začiatku roku 1995, t. j. 20 rokov. V roku 2006 sme začali pre náš vozový park využívať aj GPS monitorovací systém a elektronickú knihu jázd. Prepojením oboch týchto služieb vznikol efektívny nástroj na sledovanie nákladov. Kompletná kniha jázd zdokonalila interný kontrolný mechanizmus. Okrem úspor dosiahnutých presnou evidenciou služobných a súkromných jázd tak systém prináša aj ďalšiu formu úspor firemných prostriedkov a času zamestnancov.”

Ing. Pavel Kaplan riaditeľ odboru centrálnych služieb

Hochtief CZ

„Spoločnosť HOCHTIEF CZ používa karty CCS na nákup pohonných hmôt od roku 1993. Od jedného dodávateľa máme efektívny nástroj na kontrolu a optimalizáciu nákladov spojených s prevádzkou firemného autoparku. Usporili sme tak náklady i čas, náš aj našich zamestnancov.”

Ing. Zbyněk Malý riaditeľ divízie Správa majetku