Čo hovoria naši zákazníci

ČSOB Pojišťovna, a. s.

„Spoločnosť ČSOB Pojišťovna, a. s., používa karty CCS od začiatku roku 1995, t. j. 20 rokov. V roku 2006 sme začali pre náš vozový park využívať aj GPS monitorovací systém a elektronickú knihu jázd. Prepojením oboch týchto služieb vznikol efektívny nástroj na sledovanie nákladov. Kompletná kniha jázd zdokonalila interný kontrolný mechanizmus. Okrem úspor dosiahnutých presnou evidenciou služobných a súkromných jázd tak systém prináša aj ďalšiu formu úspor firemných prostriedkov a času zamestnancov.“

Ing. Pavel Kaplan

riaditeľ odboru centrálnych služieb


Hochtief CZ, a. s.

„Spoločnosť HOCHTIEF CZ používa karty CCS na nákup pohonných hmôt od roku 1993. Od jedného dodávateľa máme efektívny nástroj na kontrolu a optimalizáciu nákladov spojených s prevádzkou firemného autoparku.“

Ing. Zbyněk Malý

riaditeľ divízie Správa majetku


Promedica Praha Group, a. s.

„Karty CCS vyhovujú nielen nášmu manažmentu, ale hlavne našim oblastným manažérom. Vodiči nemusia hľadať čerpacie stanice, môžu si vybrať podľa ceny alebo podľa ponúkaných služieb. Všetky naše požiadavky riešime cez zákaznícky servis alebo podporu, ktorá funguje nepretržite. Veľkou podporou je pre nás pridelený manažér pre kľúčových zákazníkov, ktorý nám vždy pomôže vyriešiť akékoľvek situácie.“

Ing. Olga Probst

vedúca ekonomického oddelenia