CCS Limit - Často kladené otázky

CCS Limit - Často kladené otázky

Parametre karty Limit

Ako môžem meniť parametre na svojej tankovacej karte CCS Limit?

Pre zmenu parametrov palivovej karty CCS Limit slúži formulár Žiadosť o zmenu parametrov alebo je možné zaslať požiadavku voľnou formou do e-mailu. Formulár nájdete na našich webových stránkach v sekcii https://www.ccs.sk/dokumenty-a-formulare. Vyplnený formulár zasielajte naskenovaný e-mailom na market@ccs.cz alebo na naše faxové číslo 266 108 588. V prípade zmeny limitov karty je potrebné, aby bola žiadosť zaslaná z e-mailu oprávnenej osoby alebo na formulári, ktorý bude podpísaný oprávnenou osobou.
Zmenu parametrov karty CCS Limit je možné zadať aj po prihlásení do Zákazníckeho servisu CCS na našich webových stránkach v sekcii Klientska zóna (Vstup do Zákazníckeho servisu). Nové parametre karty začnú byť aktívne najneskôr do 24 hodín, kedy bude tiež možné si nové nastavenie skontrolovať na Zákazníckom servise v Zozname kariet.

Aké parametre môžem u tankovacej karte CCS Limit meniť?

Na palivovej karte CCS Limit je možné v priebehu platnosti meniť tieto parametre: ŠPZ / Meno vodiča (pokiaľ nie je vyembosováné na karte), poznámku, denný a mesačný limit karty, povolenú skupinu tovaru alebo jednotlivé kódy tovarov. Zoznam skupín a kódov tovarov nájdete na našich webových stránkach v sekcii https://www.ccs.cz/dokumenty-a-formulare. V prípade zmeny limitov je potrebné, aby bola žiadosť podpísaná oprávnenou osobou Vašej spoločnosti alebo zaslaná z emailu odpovednej osoby.

Kde nájdem zoznam skupin a kódov tovarov?

Zoznam skupín a kódov tovarov nájdete na našich webových stránkach v sekcii https://www.ccs.sk/dokumenty-a-formulare a v časti Formuláre je priamo Zoznam skupín a kódov tovarov ku karte Limit CCS.

Môžu mi tankovaciu kartu CCS Limit na niektorom obchodnom mieste CCS v SR odmietnuť akceptovať?

Ak Vaša palivová karta nie je blokovaná, čerpacie stanice ani iné obchodné miesta, ktoré akceptujú palivové karty CCS Limit, nesmú kartu odmietnuť. Všetky obsluhy čerpacích staníc sú podrobne inštruované, ako postupovať v prípade poruchy elektronického snímacieho zariadenia alebo v prípade výpadku elektrického prúdu. V takýchto výnimočných prípadoch môže byť predaj hradený prostredníctvom mechanického snímacieho zariadenia (imprinteru). V tomto prípade však CCS nemôže technicky zabezpečiť dodržanie denných a mesačných limitov, skupín tovaru alebo druhov tovaru, ktoré sú na každej karte špecifické. V prípade problémov volajte Kontaktné centrum CCS - tel .: 02/58280600, kde vám jeho pracovníci kedykoľvek radi pomôžu.

PIN kód na karte

Čo mám robiť, keď som zabudol (zabudla) svoj PIN kód?

Ak ste zabudli PIN kód k Vašej karte CCS Limit, je dôležité rozlíšiť, či máte u Vašej karty nastavenú možnosť - Zmena Pin kódu ÁNO / NIE.
V prípade, že má karta nastavené Zmena PIN - NIE, tak je možné si požiadať o opis PINu. Žiadosť je možné zaslať na e-mail zakaznicke@ccs.sk s uvedením čísla karty alebo po prihlásení do Zákazníckeho servisu, kde u danej karty zadáte Opakovaná tlač PINu. Potom Vám bude PIN zaslaný poštou na kontaktnú adresu Vašej spoločnosti na meno oprávnenej osoby.
Pokiaľ má Vaša karta nastavené Zmena pin - ANO a pin ste si nemenili, tak je možné opäť požiadať o opis PINu. V prípade, že došlo u karty k zmene PINu, tak týmto opisom zmenený PIN nezískate, ale je možné si PIN na čerpacej stanici zmeniť alebo nastaviť znova pomocou PUKu. V tomto prípade požiadajte prostredníctvom oprávnenej osoby Vašej spoločnosti o PUK. PUK zasielame e-mailom alebo prostredníctvom sms správy. Akonáhle je PUK odoslaný, jeho platnosť je iba ten deň do polnoci. S pukom sa treba dostaviť na čerpaciu stanicu a cez terminál CCS vykonať odblokovanie PINu. Postup odblokácie dostanete e-mailom spolu s pukom.

Čo mám robiť, keď som si zablokoval tankovaciu kartu z dôvodu chybne zadaného PIN kódu?

Kartu je možné odblokovať priamo na čerpacej stanici pomocou PUK kódu. Požiadajte prostredníctvom zodpovednej osoby o PUK, ktorý budete na odblokovanie a získanie nového PIN kódu potrebovať (POZOR platnosť PUK kódu je len v deň, keď je vygenerovaný!). PUK bude oznámený SMS / e-mailom zodpovednej osobe. Na čerpacej stanici pomocou PUKu odblokujete kartu a zároveň budete vyzvaní na zadanie nového PIN kódu.

Môžem meniť PIN kód k tankovacej karte?

Ak máte na palivovej karte CCS Limit povolenú zmenu PINu, je zmena PIN kódu možná na čerpacej stanici na termináli CCS kedykoľvek v priebehu platnosti karty. V prípade, že si PIN zmeníte, tak tento PIN bude platný iba po dobu platnosti karty a akonáhle sa Vám karta bude obnovovať, bude Vám zaslaný nový PIN. Potom si daný PIN opäť môžete zmeniť na vlastný. Zmeny PINu nie sú možné na čerpacích staniciach kde je akceptácia kariet CCS cez bankový terminál (Benzina, Shell).
Ak je na karte zmena PIN zablokovaná, nie je táto zmena na čerpacej stanici možná.

Zmení sa PIN kód pri obnove tankovacej karty?

Pri obnove karty CCS Limit sa PIN mení podľa nastavenia karty. Nastavenie karty nájdete na nosiči karty, ktorý ste spolu s kartou dostali.
Ak je v nastavení Zmena PIN - ÁNO, dochádza k zmene PIN a daný PIN kód Vám bol zaslaný na začiatku mesiaca, v ktorom sa karta obnovuje.
V prípade, že je uvedené Zmena PIN - NIE, tak sa PIN nemení a zostáva pôvodný PIN, ktorý ste dostali k pôvodnej karte.
Nastavenie Vašej palivovej karty CCS Limit ľahko zistíte aj prostredníctvom Zákazníckeho servisu CCS v záložke Zoznam kariet alebo na Kontaktnom centre CCS, tel .: 02/58280600.

Jak si mohu zobrazit PIN v Zákaznickém servisu?

Přihlásíte se do Zákaznického servisu:

https://efnservis.ccs.cz/WWW_UI/Pages/Public/Login.aspx

 

V Zákaznickém servisu v menu vyberete  - PIN a aktivace karet

Telefon / E-mail / Přihlašovací ID – vyberete jednu z nabízejících variant (na email, nebo mob.telefon přijde přístupový kód)

Klik na „Získat kód“, poté běží čas 1:00 min pro zadání přístupového kódu, který obdržíte do emailu/SMS, vložte kód a klikněte na „PŘIHLÁSIT SE“

Nyní jste přihlášeni v aplikaci pro zobrazování PIN.

 

Zobrazení PINU u jedné karty 

Pro zobrazení PIN klikněte na záložku „Karty“, „Seznam karet“

Ze seznamu vyberte a označte kartu u které požadujete zobrazit PIN a klikněte na „Ukázat pin“

Vyberte způsob ověření a stiskněte "Získat kód" a příchozí kód vložte do formuláře.
Po úspěšném ověření Vám na 15 vteřin ukážeme PIN.

 

Zobrazení PINU u více karet

Pro zobrazení PIN klikněte na záložku „Karty“, „Seznam karet“

Vyberte karty, u kterých budete zobrazovat PIN a klikněte na „Ukázat pin/y“

Vyberte způsob ověření, "Získat kód" a příchozí kód vložte do formuláře.
Po úspěšném ověření Vám umožníme stažení PDF dokumentu s jednorázovým přístupem k zobrazení pinu

Zkopírujte si „Heslo dokumentu“ – Odeslat

Zkopírované heslo vložíte do ověřovací tabulky a kliknete na „Submit“

Následně se vygeneruje Seznam karet, u kterých budete zobrazovat PIN

Každá karta má svůj vlastní E-kód, který si zkopírujete, kliknete na URL, nebo si načtete QR kód

Vložíte zkopírovaný E-kód a kliknete na „Zobrazit pin“ (tuto akci opakujete u všech karet, které jste si zvolili pro zobrazení pinu).

Po úspěšném ověření Vám na 15 vteřin ukážeme PIN.

 

KONTAKTY

V záložce Kontakty můžete přidávat nový kontakt, který bude oprávněn si zobrazovat PIN.

Blokácia karty

Akým spôsobom môžem tankovaciu kartu CCS Limit zablokovať?

Akonáhle zistíte, že nemáte svoju palivovú kartu CCS Limit, ihneď ju zablokujte. Využite k tomu kontaktné centrum CCS - tel .: 02/58280600 či Zelenú linku CCS pre blokáciu kariet - tel .: 800 118 866. Pri telefonickom zablokovaní karty je nutné tento krok potvrdiť písomne - emailom na zakaznicke@ccs.sk alebo faxom na číslo 266 108 588 najneskôr 24 hodín od jej telefonickej blokácie. Zablokovať kartu možno tiež po prihlásení do Zákazníckeho servisu CCS na https://www.ccs.sk/pre-zakaznikov. Zablokovanie karty výrazne zjednodušíte tým, že budete poznať jej číslo. Písomné potvrdenie musí obsahovať číslo palivovej karty, prípadne číslo zákazníka a údaj, na ktorý bola karta vystavená, tzn. ŠPZ vozidla alebo meno vodiča. V tomto potvrdení si môžete rovno požiadať o vystavenie náhradnej palivovej karty CCS.

Karta CCS Limit - objednanie a zrušenie

Ako môžem objednať novú kartu CCS Limit k stávajúcemu zákazníckemu číslu?

Novú kartu CCS Limt môžete priobjednať cez Zákaznícky servis - https://www.ccs.sk/pre-zakaznikov alebo môžete požiadať o vydanie novej karty CCS Limit emailom na zakaznicke@ccs.sk.
V e-maily prosím uveďte zákaznícke číslo a ďalej Vami požadované parametre karty - ŠPZ / meno vodiča (alebo označenie Univerzálna karta), denný a mesačný limit karty, povolenú skupinu tovarov alebo jednotlivé kódy tovarov, poznámku, požadujete- chcete povoliť zmenu PIN kódu a možnosť zadávania kilometrov pri platbe.

Ako môžem zrušiť kartu CCS Limit?

Kartu už nie je potreba fyzicky vracať, ale je nutné ju znehodnotiť a to prestrihnutím čipu karty. Takto znehodnotenú kartu naskenujte alebo nafoťte, tak aby bolo zrejmé znehodnotenie čipu a čitateľné číslo karty a zašlite e-mailom spolu s požiadavkou na zrušenie na adresu - zakaznicke@ccs.sk. Po obdržaní tejto požiadavky bude karta v systéme zrušená.

Prístupy do ZS, CCS plus

Ako sa môžem prihlásiť na zákaznícky servis?

Pre príhlasenie do Zákazníckeho servisu použite odkaz https://www.ccs.sk/pre-zakaznikov. Potom vyberte Vstup do zákazníckeho servisu. Tu vyplňte Užívateľa a Heslo. V prípade, že došlo k strate hesla, je možné vygenerovať nové heslo prostredníctvom - Heslo stratené.
Ak nemáte zriadený prístup do Zákazníckeho servisu, môžete oň požiadať prostredníctvom formulára Žiadosť o elektronické dokumenty. Nájdete ho na našich webových stránkach - https://www.ccs.sk/dokumenty-a-formulare. Vyplnený formulár s podpisom oprávnenej osoby Vašej spoločnosti zasielajte naskenovaný na email zakaznicke@ccs.sk.

Ako sa môžem prihlásiť do služby CCS PLUS?

Pre príhlasenie do Služby CCS Plus použite odkaz https://www.ccs.sk/pre-zakaznikov. Potom vyberte Služba CCS Plus. Vyplňte polia Klient a Heslo.
Ak nemáte zriadený prístup do tohto portálu, môže oň požiadať oprávnená osoba Vašej spoločnosti písomnou formou. V žiadosti nezabudnite uviesť Vaše zákaznícke číslo a odošlite na email: zakaznicke@ccs.sk.

Ako sa môžem prihlásiť do E-shopu?

Pre príhlasenie do E-Shopu použite odkaz https://www.ccs.sk/pre-zakaznikov. Potom vyberte CCS E-SHOP. Prihláste sa vyplnením emailu a hesla. V prípade, že došlo k strate hesla, je možné vygenerovať nové heslo prostredníctvom - Zabudnutého hesla.
Ak nemáte prístup do E-shopu zriadený, môže oň požiadať oprávnená osoba Vašej spoločnosti emailom na zakaznicke@ccs.sk. V emaile uveďte Vaše zákaznícke číslo.

Platby a vyúčtovánie

Kedy obdržím ddaňový doklad s vyúčtovaním?

Daňový doklad za palivové karty CCS je k dispozícii po spracovaní všetkých transakcií týkajúcich sa účtovaného mesiaca v Zákazníckom servise, zaslaný e-mailom alebo poštou, podľa variantu, ktorú ste si zvolili.
V Zákazníckom servisu a prostredníctvom e-mailu sú daňové doklady k dispozícii najskôr 3. deň nasledujúceho mesiaca.
Daňové doklady, ktoré sú zasielané poštou odchádza najskôr 4. deň nasledujúceho mesiaca.

Kedy prebieha inkaso platieb za čerpanie na tankovacie karty CCS?

Inkasa za Vaše nákupy s palivovou kartou CCS Limit uskutočňujeme 2x mesačne, a to vždy 17. dňa aktuálneho mesiaca (za prvú polovicu mesiaca, tj. čerpanie od 1. do 15. dňa v mesiaci) a 2. dňa nasledujúceho mesiaca (za druhú polovicu mesiaca, tj. čerpanie od 16. dňa do konca mesiaca). Okrem týchto pravidelných inkás vykonáva spoločnosť CCS i inkasa nepravidelné. Tie sú vykonávané vo výnimočných situáciách, napríklad poplatok za výrobu palivovej karty či inkaso záruky na kartu.

Kde získam daňový doklad za výrobu/obnovu karty CCS Limit?

Daňové doklady za výrobu / obnovu karty Limit sú odosielané na e-mail prvej zodpovednej osoby. V prípade, že Vám doklad nebol doručený do e-mailu, odporúčame skontrolovať SPAM, nevyžiadanú poštu alebo priečinok Hromadné. Ak Vám aj tak chýba niektorý z týchto dokladov, napíšte nám VS dokladu na zakaznicke@ccs.sk a my Vám radi doklad zašleme.

Zmeny v zmluve

Ako zmením kontaktné údaje (adresu, oprávnenú osobu, e-mail alebo telefón)?

Pre zmenu kontaktných údajov (adresu, oprávnenú osobu, e-mail alebo telefón) je potrebné zaslať žiadosť s podpisom oprávnenej osoby Vašej spoločnosti.
Žiadosť je možné spísať voľnou formou alebo využiť Zmenový formulár, ktorý je k dispozícii na našich webových stránkach https://www.ccs.sk/dokumenty-a-formulare
Žiadosť potom zašlite na e-mail zakaznicke@ccs.sk.

Obnova karty

Budúci mesiac mi končí platnosť karty Limit, kedy obdržím novú?

Nová karta sa odosiela na kontaktnú adresu Vašej spoločnosti v 2.polovici mesiaca, kedy sa končí platnosť pôvodnej karty.
Ak u karty máte nastavenú zmenu PIN - ÁNO, dostanete poštou začiatkom mesiaca, keď sa končí pôvodnej karte platnosť, tiež nový PIN kód.